Tvrtka SERTO-BEL d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „Jačanje konkurentnosti poduzeća SERTO-BEL d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“, referentnog broja KK.11.1.1.01.0796
Projekt obuhvaća ulaganje u novu proizvodnu opremu i popratne aktivnosti energetske učinkovitosti, kružne ekonomije, digitalizacije poslovanja i inovacije procesa s ciljem jačanja zelene i digitalne tranzicije poslovanja SERTO- BEL d.o.o. odnosno jačanja poduzeća kao reakcije na korona krizu. Navedenim ulaganjem omogućiti će se povećanje konkurentnosti poslovanja, zelena i učinkovitija proizvodnja, rast efektivnosti i efikasnosti poslovanja, smanjenje emisije stakleničkih plinova kao i sigurnije digitalno poslovanje.
Više informacija o projektu:
Ukupna vrijednost projekta – 6.438.047,75 kn
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 4.559.619,96 kn
Bespovratna sredstva – 2.153.221,83 kn
Privatni doprinos – 2.406.398,13 kn
Projekt je započeo 15. lipnja 2021. godine te je planirano trajanje do 15. lipnja 2023. godine.
Provedbom projektnih aktivnosti i rješavanjem središnjeg problema ostvarit će se svrha projekta – Ojačanje konkurentnosti Prijavitelja kroz ulaganja u suvremenu tehnologiju i nova
tehnološka rješenja s ciljem jačanja prodajnih i tržišnih rezultata na domaćem i međunarodnom tržištu uz paralelno jačanje kapaciteta poduzeća za zelenu i digitalnu tranziciju prema jačem i
otpornijem društvu uz veću energetsku učinkovitost.
Provedbom projektnih aktivnosti ostvarit će se sljedeći ciljevi:
• Povećanje prihoda od prodaje za 26% u 2025.
• Povećanje prihoda od izvoza za 30% u 2025.
• zapošljavanje novih 6 djelatnika do 2025.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“
Kontakt osoba za više informacija: Boris Belić, +385 1 655 4565, e-mail: boris.belic@serto-bel.hr Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr